กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ได้เลื่อนเข้าเทรดไปต้นปีหน้า

กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ได้เลื่อนเข้าเทรดไปต้นปีหน้า

การเงิน04101

การเงิน นายสันติ กีระนันท์ รองผู้จัดการและหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่าในส่วนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย การเงิน หรือไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์อาจเลื่อนเข้าจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นในไตรมาส 1/2561 การเงิน จากเดิมที่กระทรวงการคลังคาดหวังว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ภายในช่วงปลายปีนี้ การเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาการโอนรายได้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ส่วนแนวโน้มการนำบริษัทมาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก การเงิน ในช่วงครึ่งปีหลังนั้น คาดว่าในเดือนนี้จะเริ่มเห็นบริษัททยอยเข้าจดทะเบียนกันมากขึ้น โดยจะมีบริษัทขนาดใหญ่ 2 แห่งที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) การเงิน รวมมากกว่า 8 หมื่นล้านบาท เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย อย่างไรก็ตามทั้งปียังคงเป้าหมายมีมูลค่ามาร์เก็ตแคปหุ้น IPO การเงิน อยู่ที่ 280,000 ล้านบาท หรือเป็นจำนวนกว่า 30 บริษัท ซึ่งครึ่งปีแรกเข้าจดทะเบียนไปแล้ว 11 บริษัท การเงิน คิดเป็นมูลค่า 140,000 ล้านบาท